Ramirent członkiem Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu


Ramirent członkiem Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu

Już od 2015 roku Ramirent aktywnie wspiera ideę wynajmu i rozwój branży wynajmu jako uczestnik Polskiego Stowarzyszenia Branży Wynajmu.

Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu podejmuje szereg inicjatyw mających na celu promowanie idei wynajmu, edukację oraz współtworzenie rozwiązań administracyjnych i prawnych, których celem jest rozwijanie rynku wynajmu oraz jego profesjonalizacja. Inicjatywy te podejmowane są przez Stowarzyszenie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

Statutowe cele Stowarzyszenia to:

  • Promocja branży wynajmu w Polsce
  • Poprawa przepisów związanych z warunkami działalności członków stowarzyszenia
  • Udostępnianie niezależnych informacji statystycznych
  • Promowanie zasad BHP i ochrony środowiska na polskim rynku
  • Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w relacjach z innymi podmiotami.