Inwestorzy


Na podstawie Art. 16. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Ramirent Spółka Akcyjna w Szczecinie, adres siedziby : Ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin wzywa jedynego akcjonariusza Ramirent Oy z siedzibą w Helsinkach, Finlandia do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki, celem przeprowadzenia procesu ich dematerializacji oraz ujawnieniu ich w rejestrze elektronicznym.

Szczecin, dn. 14.04.2021

„Dnia 21.04.2021r. w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marzeny Mikołajczyk, Katarzyny Mikołajczyk-Mateja w Szczecinie przy ul. Wyszyńskiego 14 o godz. 10 odbędzie się Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ramirent SA w Szczecinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: