Kontakt


Oddziały Ramirent

Załatw sprawę online


Centrala i dane rejestrowe


Biuro Zarządu
ul. Gdańska 16B
70-661 Szczecin
tel.: +48 91 46 25 131
email: biurozarzadu@ramirent.plDane rejestrowe
Ramirent S.A.
ul. Świerczewska 3
71-066 Szczecin
KRS 0000034051
NIP: 955-19-09-774


Adres wydziału rejestrowego
XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin
NIP: 955-19-09-774
Regon: 811783431
Kapitał akcyjny: 47.882.400 PLN
Nr rej. BDO: 000005018


Nr. konta bankowego
Danske Bank A/S S.A.
54 2360 0005 0000 0045 5029 7979
IBAN: PL54 2360 0005 0000 0045 5029 7979
SWIFT code: DABAPLPW